Grantobiorca Creoton Tomasz Przestacki
uzyskał wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Wartość grantu: 23 535,33 zł